นโยบายการรับประกัน

การรับประกันสินค้าแบบจำกัด

ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัด 6 เดือนนับจากวันที่จัดส่ง ไม่สามารถโอนระยะเวลาการรับประกันไปยังผลิตภัณฑ์ทดแทนใดๆ ได้ การเรียกร้องการรับประกันจะต้องเริ่มต้นโดยลูกค้า หากต้องการยื่นคำร้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา หากสินค้าที่เปลี่ยนทดแทนหมดหรือมีการผลิต ลูกค้ามีทางเลือกในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือขอรับเงินคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทของเราหรือบริษัทในเครือของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่างใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในทางที่ผิด

สอายแมค ต้องการหลักฐานการซื้อสำหรับการเรียกร้องการรับประกัน สอายแมค ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสำหรับเอกสารที่ไม่เพียงพอ การเรียกร้องการรับประกันสำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้จะไม่ได้รับการยอมรับ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งคำถามของคุณไปที่ sอายแมคshopify@gmail.com

ข้อยกเว้น

การรับประกันแบบจำกัด ใช้ไม่ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ซื้อผ่านผู้จำหน่ายต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น ร้านค้าปลีกโปรดติดต่อสถานที่ซื้อเดิมสำหรับปัญหาการคืนสินค้าหรือการรับประกันของคุณ

การรับประกันแบบจำกัด ใช้ไม่ได้ ต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดหรือการตกหล่น การใช้งานผิดวิธี การดูแลหรือบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ 

การรับประกันแบบจำกัด ใช้ไม่ได้เพื่อขโมย 

การรับประกันแบบจำกัด ไม่ครอบคลุม อุปกรณ์ของคุณ การรับประกันแบบจำกัดครอบคลุมเฉพาะ สอายแมค สินค้าที่คุณซื้อสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ในลักษณะใดก็ตามที่อ้างสิทธิ์ต่อ สอายแมค และบริษัทในเครือและ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ การเยียวยาพิเศษแต่เพียงผู้เดียวของคุณจะจำกัดโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขข้างต้นตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ การเรียกร้องความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการติดตั้งของผู้ซื้อ ไม่ว่าจะระหว่างการติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง จากและโดยวิดีโอคำแนะนำออนไลน์ คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา หรือลิงก์ไปยังคำแนะนำ สอายแมค จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของผู้ซื้อ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแท็บเล็ต สไตลัส แป้นพิมพ์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพา หรือแอปข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่สูญหายใด ๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์ของผู้ซื้อ

การรับประกันแบบจำกัด ไม่ครอบคลุมความเสียหายจากน้ำต่ออุปกรณ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้รับการรับรองว่า "กันน้ำ"

การรับประกันแบบจำกัด ใช้ไม่ได้ ต่อความเสียหายของเครื่องสำอาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายอื่นๆ ของเครื่องสำอาง

การรับประกันแบบจำกัด ใช้ไม่ได้ ต่อความเสียหายจากสภาพอากาศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความร้อน ฝน ลม หรือวัตถุโดยธรรมชาติ 

การรับประกันแบบจำกัด ไม่ครอบคลุม สำหรับการสูญเสียเนื่องจากคดีที่ถูกขโมยหรือกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับประกันแบบจำกัด ไม่ครอบคลุม สำหรับค่าซ่อม เปลี่ยน หรือประกันอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน สอายแมค สินค้า. 

การรับประกันแบบจำกัด ไม่ครอบคลุม สินค้าลอกเลียนแบบที่ขายให้กับลูกค้าโดยร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต หรือธุรกิจประเภทอื่นๆ

ลูกค้าจะต้อง ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อที่ถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อภายในหกเดือน. สินค้าของเราเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สอายแมคไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืนเงิน หรือรับประกันสินค้าลอกเลียนแบบได้ 
การรับประกันแบบจำกัด ไม่ต้องรับผิด สำหรับความเสียหายเชิงลงโทษทางอ้อมหรือทางตรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ สอายแมค สินค้า.